ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ

Планирани са редица срещи и дейности, свързани с разпространение на резултатите, като основните са:

  • 4 трансгранични срещи на партньорите
  • кръгли маси на заинтересованите страни в страните на трансфериране
  • заключителна пресконференция