Допълнителни дейности

Среща с учители от ОУ „Панайот Волов”, Добрич България
– 22 октомври 2015

По покана на педагогическия съветник на училището, който участва в заключителната международна конференция в Ротердам, Холандия, Татяна Гичева направи  среща с учителите, на която им разказа за проекта STAY IN и ги запозна с разработените информационни материали и пособия.

Тя им представи и доклада за България, който бе изнесен на конференцията в Ротердам, както и  презентацията, свързана с проблемите на ранното отпадане от училище в Европа.

Получи се оживена дискусия за проблемите в образованието и възможностите за включване в подобни проекти, с цел прилагане на добри чужди практики за справяне с ранното отпадане от училище.

Volov-1   volov-2

Volov-3   Volov-4

Пилотно обучение за обучители – „Превенция на преждевременното отпадане от училище”
–  Добрич, България 1-3 април 2015


ТПП Добрич проведе пилотно обучение за обучители „Превенция на преждевременното отпадане от училище”, от 1 до 3 април 2015г. в рамките на проект STAY IN (ноември 2013 – ноември 2015), финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации по програма „Учене през целия живот”.
15 преподаватели от средните училища в област Добрич при интерактивно обучение от 30 учебни часа и 10 за самостоятелна подготовка, придобиха допълнителни умения по теми, разпределени в 4 модула:

Модул 1: Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище
Модул 2: Инструменти за развитие на креативността
Модул 3: Въведение в предприемачеството
Модул 4: Методи за обучение

Тези теми бяха идентифицирани след провеждане на анкета в професионалните училища на територията на област Добрич през 2014г.
Всеки един получи разработено Ръководството, с материали и примери от национални източници и от два успешни европейски проекта School Inclusion и CESSIT, чиято иновативна програма за обучение се трансферира по проекта STAY IN.

ТПП-Добрич връчи и сертификати за участие в обучението.

Това бе и една от основните дейности за постигане на целта на проекта STAY IN – осигуряване средства за подобряване уменията на учители и обучители в областта на първоначалното професионално образование в участващите държави, в съответствие и с националните и европейски политики относно преждевременното отпадане от училище.

Материалите от обучението могат да бъдат свалени от
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2063

IMG_8896   IMG_8923

IMG_8924   IMG_8929