Заключителна конференция

Заключителна конференция в Ротердам, Холандия – 29 септември 2015

На 29 септември 2015 в STC College (VET college for Shipping & Transport), Ротердам, Холандия се проведе заключителната конферениця по проект Stay IN. Партньорите споделиха опита, натрупан през 2-те години. Мотото на конференцията бе: “100% обучение за място на трудовия пазар” с фокус “взаимодействие с уязвими групи и превенция на ранното отпадане от училище”.

Доброто сътрудничество между училището и фирмите е от съществено значение за навлизане на пазара на труда. По време на пленарната сесия, партньорите представиха различни концепции за интеграция между училището и работното място.

Проведоха се 2 паралелни сесии:

Сесия 1: международна сесия Председателстващ : Ellen Verheijen
След представяне на холандската система на професионалното обучение и на начина за организиране на стажовете, бяха представени резултатите по проекта от шесте държави. Участниците се запознаха с обучителните модули и инструменти, които са разработени.

Сесия 2: холанска сесия Председателстващ: Mieke de Haan
Презентациите се фокусираха върху новите процедури за фирмите за организиране на практики за учащите и професионалните студенти в ПОО, както и върху последиците за ученици с ниско ниво на умения.

Резултатите от двете сесии бяха представени на планарна дискусия за взаимодействие между училищата и фирмите. Целта е да се идентифицират нуждите от обучение на учащите и да им се предостави възможност на намерят работа чрез 100% обучение.

Final Conference BG delegation   Final Conference BG Presentation