Кръгли маси на заинтересованите страни

Кръгла маса на заинтересованите страни –
Добрич, България 5 октомври 2015

На 5 октомври 2015 се проведе кръгла маса на заинтересованите страни по проект STAY IN. Присъстваха г-жа Камелия Койчева – заместник кмет „Хуманитарни дейности” на община Добрич, д-р Христо Боев – Началник на РИО – Добрич представители на професионалните гимназии в гр.Добрич, РИО-Добрич, Отдел „Образование и Култура” – община Добрич, Добруджански Земеделски Институт, бизнесмени.

По време на срещата Татяна Гичева – представител на екипа на проекта от ТПП-Добрич представи постигнатите резултати и изготвените материали, както и възможностите за използване на разработените пособия. Заедно с Камелия Койчева, споделиха впечатления от провелата се заключителна конференция в Ротердам, Холандия, на 29 септември.

Обсъдени бяха възможностите за популяризиране на резултатите от проекта и приложението на Ръководството за учители и обучители по модулите:

1. Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище
2. Инструменти за развитие на креативността
3. Въведение в предприемачеството
4. Методи за обучение

DSC_1284   DSC_1293