Целеви групи

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта STAY IN са:

  • учители и обучители по първоначално ПОО (както от училищно базирани ПОО, така и от дуални ПОО системи, при които съществена част от първоначалното ПОО се предоставя от фирми, които имат различен педагогически бекграунд и за които подкрепата на ученици в риск от преждевременно отпадане е специално предизвикателство).

 

Крайни бенефициенти на STAY IN са:

  • преждевременно отпадащи от училище (ПОУ).

Под ПОУ се резбират тези, които напускат училище преди навършване на пълнолетие, или преди да получат най-ниския квалификационен документ в съответната държава.