HANKEVERKOSTO

HANKEVERKOSTO

Yhteistyökumppanit

Jugend am Werk Steiermark GmbH (koordinaattori), Graz – Itävalta

JaW, Stay In -projektin koordinaattori, on Styrian maakunnan isoimpia sosiaalipalveluiden tarjoajia. JaW työlistää noin 760 henkilöä 59 eri toimipisteessa ympäri Styrian maakunnan. JaW keskeisimpiä toiminta-alueita ovat nuorten aikuisten kouluttaminen, työllistyminen, varhainen puuttuminen, kriisipsykoterapia sekä vammaisten hoito ja integroiminen yhteiskuntaan. Toiminnan kulmakivinä ovat näköalojen luominen ja mahdollisuuksiin tarttumiseen motivoiminen.

JaW on voittoa tavoittelematon organisaatio ja sen toiminta on sertifioitu ISO 9001:2008 standardin mukaisesti. Toimipisteet: 25 toimipaikkaa liittyen koulutukseen, työhön ja työllisyyteen ja 34 toimipaikkaa liittyen hoivaan, vapaa-aikaan ja majoituspalveluihin.

Yhteystiedot:
sähköposti michaela.meier@jaw.or.at

internet www.jaw.or.at

 

Kauppakamari (Chamber of Commerce and Industry – CCI), Dobrich, Bulgaria

Dobrichin alueen kauppakamari Bulgariassa on alueen isoin liike-elämän ja elinkeinoelämän tukipalvelu. Se kuuluu Bulgarian kauppakamarien verkostoon. CCI tukee, edistää ja ajaa jäsentensä ja alueen muun elinkeinoelämän etuja paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. CCI kuuluu osaksi Enterprise Europe Network -yhteenliittymää, joka on laajin verkosto tarjoamassa tietoa ja neuvontaa EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille EU-asioista.

Kauppakamarilla on laajaa ja pitkäaikaista kokemusta LLP-ohjelmasta, oppimiskumppanuuksista sekä innovaatioiden siirtoprojekteista. Sillä on asiantuntemusta kielellisen monimuotoisuuden edistämisestä sekä kulttuurien välisestä vaihdosta. Kauppakamarilla on käytännön kokemusta mm. ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, kansallisista käyttöönotoista kuten myös projektien tulosten tiedottamis- ja levittämistoimenpiteistä.

Yhteystiedot:
Yleinen sähköpostiosoite cci@dobrich.net

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet rpalova@cci.dobrich.net or tgicheva@cci.dobrich.net
Internet www.cci.dobrich.net

 

BBW in der DAA, Schwerin – Saksa

BBW on perustettu 1990 ja toimii yksityisenä oppilaitoksena Koillis-Saksassa. Yrityksen ydinosaamisalueita ovat lisä- ja uudelleenkoulutus sekä ammatillinen koulutus ja erilaiset pätevöintikoulutukset. Yli 650 menestyksekkäästi toteutettua koulutusprojektia ovat todisteena yrityksen ammatitaidosta. BBW:llä on erityisosaamista työttömien henkilöiden kouluttamisessa ja pätevöittämisessä.

Koulutuksena keskeyttäneiden kohderyhmälle on suunnattu useampia projekteja: BBEUS (valvottua, yksilöllistä työssä tapahtuvaa uudelleenkouluttautumista) BBV-Ba (valvottua, yksilöllistä, työssä tapahtuvaa valmistavaa koulutusta) HSA + QB (peruskoulun päätäminen + osittainen ammatillinen pätevöityminen). Näissä projekteissa onnistumisprosentti on noin 95 %.

Yhteystiedot:
Sähköposti suse.topp@daa.de

Internet www.bbwkg.dewww.daa-schwerin.de

 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Rauma and Pori – Suomi

WinNova on toimii Lounais- ja Länsi-Suomessa ja tarjoaa ammatillista toisen asteen koulutusta nuorille ja aikuisille. WinNovan palvelutarjonta on laajaa, asiakkaitamme ovat mm. nuoret (ammatillinen peruskoulutus, yo-tutkinto), aikuiset (ammatilliset näyttötutkinnot, ammatillinen aikuiskoulutus,ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus) elinkeinoelmä (näyttötutkinnot, yrityksille räätälöity koulutus).

WinNovassa on noin 6000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 720. WinNova on tehnyt pitkään monipuolista yhteistyötä alueen yritysten ja julkishallinnon kanssa (mm. näyttötutkinnot, oppisopimuskoulutus, työvoimapoliittinen koulutus).

Yhteystiedot:
sähköposti jonna.malmivuori@winnova.fi

internet www.winnova.fi

 

Pixel Associazione, Firenze – Italia

Pixel edistää kansainvälistymistä ja euroopplaista yhteistyötä opetuksen, koulutuksen ja kulttuurin osa-alueilla. Pixel on perustettu Firenzessä 1999.

Pixel kuuluu seuraaviin eurooppalaisiin verkostoihin: Tulip Network (Teaching and Learning International Project University Network), EINET (European Network on Entrepreneurship), EMMA (European Network for Motivotional Mathematics for Adults), AEDE (Association Européenne des Enseignants), CIPAT (Network for Tuscan Secondary Schools).

Yhteystiedot:
sähköposti francesco.picone@pixel-online.net

internet www.pixel-online.net

 

MBO Raad, Woerden – Alankomaat

MBO Raad on oppilaitosten yhteenliittymä, joka edustaa kaikkia toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia (nuoriso- ja aikuiskoulutus) Alankomaissa (vuosittainen opiskelijamäärä yhteensä noin 650.000).

MBO Raad edistää 70 jäsenorganisaationsa yhteisiä etuja, tukee oppilaitosten yhteisiä toimenpiteitä sekä toimii työantajaorganisaationa. Lisäksi MBO Raad toimii välittäjänä oppilaitosten, hallinnon, ammattiyhdistysten, työnantajaliittojen, teollisuuden ja muiden sidosryhmien välillä tarjoten oppilaitokselle ohjausta ja neuvontaa sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja eri intressitahojen etujen huomioimiseen.

MBO Raad edistää koulutuksen innovatiivisuutta monin tavoin: rohkaisemalla hyviin käytäntöihin, järjestelmällä seminaareja ja julkaisemalla tuki- yms. materiaaleja. Koko ammatillisen toisen asteen oppilaitossektorin edustajana MBO Raad kykenee erinomaisesti levittämään innovaatioita myös kansainvälisellä tasolla.

Yhteystiedot:
sähköposti m.dehaan@mboraad.nl
internet www.mboraad.nl

 

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Porto – Portugali

SPI on tietojen hallintaan erikoistunut yritys päämääränään hallinoida innovatiivisia ja kansainvälisiä mahdollisuksia luovia projekteja. SPI tarjoaa koulutus-, konsultointi- ja R&D-palveluita. SPI:n henkilöstön määrä on lähes 60 henkeä 10 eri toimipisteessä maailmanlaajuisesti.

DGERT on palkinnut SPI:n kyvystä organisoida vaihtelevia koulutuksia. SPI:llä on kokemusta erilaisista opetus- ja koulutusmenetelmistä sekä vaihtelevista kohderyhmistä, SPI soveltaa innovatiivista pedagogiikkaa sisältäen verkko-opetuksen ja -oppimisen. SPI:llä on kokemusta seuraavilta osa-alueilta: koulutussuunnitelmien kehittely, koulutusresurssien tunnistaminen ja valinta, pedagogiikan ja didaktiikan kehittäminen, koulutusten ohjaus ja arviointi, koulutuksen vaikuttavuuden arviointi, projektin tulosten hyödyntäminen, projektin tulosten levittäminen jne.

SPI:llä on erinomainen maine projektipartnerina tai -koordinaattorina, se on osallistunut moniin osittain julkisin varoin rahoitettuihin projekteihin, mm. kehittänyt verkkokursseja kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Yhteystiedot:
sähköposti benjaminalves@spi.pt

internet www.spi.pt

 

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (EGECED), Izmir – Turkki

EGECED on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ovat perustenee koulutuksen ammattilaiset (opettajat, kouluttajat, tarkastajat, aluepäälliköt jne). EGECED on Izimirin kaupungin koulujen verkosto.

Verkostoon kuuluu erilaisia kouluja peruskouluista ammatillisiiin oppilaitoksiin. EGECED tavoittaa hyvin paikalliset koulut ja niiden toimijat ja se tekee yhteistyötä myös yliopistojen kanssa. Yhdistyksen tavoitteina ovat mm.: kerätä yhteen koulutuksen ja nuorten parissa työtä tekevät ammattilaiset, mahdollistaa nykyaikaisten välineiden käyttöönotto opetuksessa, tukea nuorten (sekä turkkilaisten että ulkomaalaisten) ja koulun toimijoiden kestävää yhteistyötä.

EGECED on laajaa kokemusta EU-projekteista ja niiden hallinnoinnista. Tutkimus ja arviointi ovat yhdistyksen osaamisalueita.

Yhteystiedot:
sähköposti egeced1@gmail.com

internet www.egeced.org