Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Stay In -projektissa kehitetään aiempiin projekteihin (CESSIT, School Inclusion) nojautuen koulutuskokonaisuus, joka

 • on suunniteltu ammatillisille opettajille (joko oppilaitosmuotoisessa tai työelämään/oppisopimukseen pohjautuvassa järjestelmässä)
 • kehittää ammatillisen opettajien kykyä tunnistaa keskeyttämisen riskitekijät
 • auttaa ammatillisia opettajia löytämään toimintatapoja ja työvälineitä keskeyttämisen ehkäisyyn.

Stay In -projektissa kehiteltävän ja laajasti pilotoitavan koulutuskokonaisuuden tulee olla

 • tiivis ja helppo toteuttaa
 • tarkoituksenmukainen sekä oppilaitosmuotoisen että oppisopimus- tai työelämälähtöisen järjestelmän opettajille ja kouluttajille
 • kekseliäs metodologisella tasolla (kekseliäs opetusmenetelmiltään)
 • opettajan tai kouluttajan osaamista kasvattava.

Stay In -projektissa kehiteltävän koulutuskokonaisuuden suorittamalla ammatilliset opettajat ja kouluttajat sekä työpaikalla toimivat ohjaajat kasvattavat keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvää osaamistaan, tietojaan ja taitojaan. Taustalla vaikuttavat, aiemmin toteutetut projektit takaavat koulutuskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuuden sekä oppilaitosmuotoisessa (School Inclusion -projekti) että työelämään kytkeytyvässä, näyttötuktintopohjaisessa (CESSIT-projekti) järjestelmässä.

Stay In -projektin alatavoitteita ovat

 • kahden aiemman projektin siirtopotentiaalien tunnistaminen
 • kahdessa aiemmassa projektissa kehiteltyjen koulutustuotteiden sopeuttaminen Stay In –projektissa tehtävän selvityksen tuloksia vastaaviksi.
 • Koulutuskokonaisuuden testaus / pilotointi ammatillisille opettajille tai kouluttajille partnerimaissa
 • Tulosten levittäminen ja jalkauttaminen partnerimaissa ja niiden ulkopuolella.