Kohderyhmät

Kohderyhmät

Stay In -projektin pääkohderyhmät ovat

  • ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajat ja kouluttajat (sekä oppilaitosmuotoisessa että näyttötutkintopohjaisessa järjestelmässä) Näyttötutkintopohjaisessa järjestelmässä yrityksissä toimivien henkilöiden pedagoginen osaaminen vaihtelee ja siksi keskeyttämisen ehkäisy ja erityisen tuen tarpeen tunnistaminen voi olla erityisen haastavaa.


Stay In -projektin lopulliset hyödynsaajat ovat

  • koulunsa keskeyttäneet henkilöt

Stay In -verkosto määrittelee koulunsa keskeyttäneet henkilöt nuoriksi, jotka keskeyttävät koulun ennen oppivelvollisuuden päättymistä tai ennen alimman mahdollisen päättötodistuksen saamista.