Loppuseminaari

Stay IN -hankkeen loppukonferenssi järjestettiin 29.9.2015 Rotterdamissa, Alankomaissa. Kon-ferenssiin osallistui 67 sidosryhmän edustajaa partnerimaista, opettajia, työpaikkakoulutttajia, koulukoordinaattoreita sekä Alankomaiden ope-tushallinnon edustajia.

Konferenssin yhteinen osuus alkoi Ellen Verhei-jenin (MBO Raad) ja isännöivän STC-Groupin edustajan tervetulotoivotuksella. Projektin vetäjä Michaela Meier kertoi ammatillisen koulutuksen keskeyttämisestä Euroopassa näkökulminaan nykytilanne ja haasteet. Dennis Van Gessel Alankomaiden Opetusministeriöstä valotti Alankomaiden koulutusjärjestelmää ja läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Tohtori Ilia Zitter (University of Applied Sciences) käsitteellisti op-pilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan op-pimisen integrointia mielenkiintoisella ja ajatuksia herättävällä tavalla.

DSC_6790 DSC_6807

DSC_6842 DSC_6870

DSC_6951 DSC_6916

Konferenssin iltapäiväohjelma sisälsi kaksi eri tiloissa ja eri kielillä toteutettua työpajaa.

Kansainvälisessä työpajassa kuuden partner-imaan koulutustuotteet esiteltiin sisältäen esi-merkkejä koulutussisällöistä ja ope-tusmenetelmistä. Toiseen eli Alankomaiden työpajaan osallistui noin 40 henkilöä, ja työpajas-sa järjestettiin paneelikeskustelu aiheesta op-pisopimusopiskelijan ohjauksen merkitys erityis-esti, kun kyseessä on erityisopiskelija tai te-hostettua tukea tarvitseva opiskelija.

Konferenssin päättävässä yhteiskeskustelussa osallistujat saivat tuoda esiin mielipiteitään sekä kysyä mieltä askarruttamaan jääneitä ky-symyksiä konferenssin esiintyjiltä ja Stay IN -partnereilta. Keskustelu oli vilkasta ja ajatuksia herättävää.

DSC_7046 DSC_7059

DSC_7098 DSC_7112

DSC_7135 DSC_7145

24p DSC_6732

DSC_6740 DSC_6746

DSC_6755 DSC_6757

DSC_6760 DSC_6765

DSC_6771 DSC_6773

DSC_6774 DSC_6777

DSC_6872 DSC_6883

DSC_6962 DSC_6974

DSC_6985 DSC_6994

DSC_6998 DSC_7000