Muu toiminta

Maaliskuu 2015 | WinNova, Pori ja Rauma | Stay In -pilottikoulutuksen 3. lähipäivä

Verkostoihin tutustumista vierailukäyntien avulla

Stay In -pilottikoulutuksen 4. lähipäivänä saimme tutustua verkostotoimijoihin. Vierailukohteet oli valittu Stay In -kyselyssä esiin tulleiden ajankohtaisten ongelmien pohjalta. Kyselyn vastauksissa ammatillisen peruskoulutuksen opettajat kertoivat mm. nuorten lisääntyneistä mielenterveyden häiriöistä ja tarpeesta ohjata nuorta eteenpäin mahdollisen eroamisen jälkitilanteessa.

Koostekuva_homepage

Opettajaryhmä vieraili Nuorisopsykiatrian poliklinikalla, jossa saimme kuulla Satakunnan nuorisopsykiatrin tämänhetkisestä tilanteesta sekä kohtasimme poliklinikan työntekijöitä. Nuoret ohjautuvat NUPOlle pääasiassa nuorten vastaanottoryhmän (VORRI) kautta, ja poliklinikalle ohjaudutaan aina lääkärin lähetteellä (erikoissairaanhoitoa). Nuorisopsykiatrin avohoidon ikärajat ovat 13–22 vuotta. Porissa toimii myös Tiina Ilolan luotsaama Pois syrjästä -hanke, jonka toimintamuotoihin voisi sisältyä myös keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden konsultointi. Vierailun aikana virisi vilkasta keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista.

Lisäksi vierailimme Nuorten työpajoilla (Pori ja Rauma) sekä tutustuimme oman alueen etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö palvelee oman kaupungin 13–29-vuotiaita nuoria hyvinkin vaihtelevissa palvelutarpeissa. Etsivä nuorisotyö on tärkeä yhteistyökumppani jo eronneiden opiskelijoiden palveluohjauksessa. Etsivän nuorisotyö tekee palveluohjausta laajasti, yhtenä yhteistyökumppanina alueen toisen asteen oppilaitokset. Alueen etsivät kertoivat omasta työstään, palveluohjauksesta, nuorten kohtaamisesta ja yhteistyöstään alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa.

 

Helmikuu 2015 | WinNova, Rauma | Stay In -pilottikoulutuksen 3. lähipäivä

Mindfulness on todellisuuden tutkimista ja hyväksyvää läsnäoloa

Jos kuvittelet rauhan ja onnellisuuden olevan jossakin muualla ja juokset sen perässä, et tule koskaan perille. Vain silloin kun oivallat, että rauhan ja onnen voi tavoittaa juuri tässä hetkessä, pystyt rentoutumaan ja nauttimaan elämästä. – Thich Nhat Hanh –

Stay In -pilottikoulutus on jatkui 3.2.2015, jolloin saimme rautaisannoksen tietoa mindfulness- eli tietoisuustaidoista. Kouluttajana toimi alan asiantuntija Maarit Lassander.

Mindfulness- ja tunnetaidot auttavat meitä elämään tietoisempaa elämää. Jos lasketaan yhteen, kuinka monta tuntia päivässä toimimme ns. autopilotin ohjaamina kiinnittämättä huomiota jokaisen hetken ainutlaatuisuuteen, voimme havaita, että merkittävä osa elämäämme menee meiltä ohi! Kuinka moni on joskus tehnyt jotain, eikä jälkikäteen muistanut asiasta mitään? Tietoisen läsnäolon taidot auttavat meitä tunnistamaan osittain tiedostamattomia ajatuksia, uskomuksia ja elämänohjeita, jotka saattavat ohjata elämämme epätoivottavaan suuntaan. Lisäksi mindfulness-taitojen avulla opimme irrottautumaan negatiivisten ajatusten ja tunnetilojen ylivallasta ja pysähtymään nauttimaan elämästä hetki hetkeltä, sekä tekemään tietoisempia valintoja.

Mindfulnessin vaikutuksista hyvinvoinnille on Maarit Lassanderin mukaan runsaasti tieteellistä näyttöä:

 • Stressihallinta paranee.
 • Kehon puolustuskyky vahvistuu.
 • Muisti, oppiminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot paranevat.
 • Harjoittelu vähentää lisäksi mahdollisia ahdistuksen ja masennuksen oireita ja auttaa elämään kroonisen kivun tai sairauden kanssa.
 • Harjoitukset lisäävät onnellisuutta ja elämän laatua.

Mindfullness oli minulle vieras asia ja odotin innostuneena, mitä koulutus pitäisi sisällään. Lyhyen aloituksen jälkeen olikin, asian ytimeen tähtäävä, suklaa/rusina-harjoitus, jossa keskityttiin pelkästään yhteen asiaan, mikä ei ollutkaan erityisen helppoa. Moneen kertaan ajatukset karkasivat muualle.

Ajatellessani tavallista opetustilannetta voin lähes nähdä, miten opiskelijoiden ajatukset suihkivat luokkahuoneessa kaikessa muussa kuin opettamassani asiassa. Elämä on hektistä. Kaiken muun lisäksi pitää oppia myös tietoiseen työskentelyyn. Tähän yksi vastaus on mindfullness.

Tämä koulutus oli vain pintaraapaisu tietoisuustaidoista ja toivoin heti, tämän iltapäivän päätyttyä, pääseväni uuteen koulutukseen jatkamaan aihetta. Aion tehdä kokeilemiamme harjoituksia opiskelijoiden kanssa, vaikkakin hyvin harkitusti, koska haluan päästä niissä oikeaan ja harkittuun lopputulokseen.

Suosittelen lämpimästi tätä koulutusta kaikille sekä opiskelijoiden että oman itsen vuoksi!
Kirjoittaja: oppipajaopettaja Mirjam Voutilainen, WinNova

Chocolate   Kuva3

Marraskuu 2014 | WinNova | Lue kokemuksia STAY IN -hankkeen 3. kokouksesta, joka pidettiin Saksan Schwerinissä

STAY IN -hankkeen edustajat 8 eri Euroopan maasta kokoontuivat Saksan Schwerinissä. Suomesta kokoukseen osallistui Jonna Malmivuori. Kokouksessa työstettiin STAY IN -hankeen jatkotoimenpiteitä ja suunniteltiin erityisesti tuleviin, eri maissa toteutettaviin pilottikoulutuksiin liittyviä asioita.  Lisätietoja kokouksesta löydät WinNovan ITW-blogista (International Teachers in WinNova) osoitteesta:

http://intewin.blogspot.fi/2014/11/stay-in-3rd-transnational-meeting-13.html

Page1

 

Stay In -koulutuskokonaisuuden pilotointi pyörähti käyntiin Suomessa

Marraskuun alussa innostunut, 15 ammatillisen peruskoulutuksen opettajan ryhmä starttasi WinNovassa Stay In -koulutuskokonaisuuden pilotoinnin moduulilla 1: Opetus- ja työskentelymenetelmät. Reetta Koski johdatti meidät ryhmäytymis-, opetus- ja työskentelymenetelmien saloihin sekä neuvoi kehittämiensä Ideapakkojen käyttöä ja hyödyntämistä. Lähipäivän yhtenä tavoitteena oli, että osallistujat ovat syventänee käsityksiään osallistavien menetelmien mahdollisuuksista. Lisäksi heillä on positiivinen kokemus kuudesta menetelmästä. He ovat innostuneita hyödyntämään menetelmiä tulevaisuudessa. Osallistuvat opettajat tuntevat Ideapakan ja tietävät, mistä saavat lisätietoa osallistavista menetelmistä.

IMG_1648_done

Lähipäivän aikana opettajat saivat mahdollisuuden kokeilla seuraavia menetelmiä sekä pohtia niiden vahvuuksia, heikkouksia ja hyödyntämispotentiaalia erilaisissa nuorten opetukseen liittyvissä tilanteissa:

 1. Kumuloituva ryhmä ja ominaisuus- tai kuvakorttien hyödyntäminenKumuloituvan ryhmän ideana on saada ujommatkin opiskelijat puhumaan ja rikkoa ryhmän vakiintuneita rooleja. Ominaisuus- tai kuvakortit voivat auttaa esim. asiaan tarttumisessa tai hermostuksen purkamisessa, kun käsillä on jotain näperreltävää. Kumuloituvan ryhmän ideana on ensin miettiä annettua tehtävää (esim. opiskelijoiden keskeyttämistä ehkäisevän opettajan ominaisuudet) yksin, sitten pareittain ja lopuksi pienryhmässä. Koska prosessissa usein myös vähennetään lopuksi esitettävien asioiden määrää, oppii siinä myös neuvottelu- ja oman näkökannan perustelutaitoja.
 2. Kolme sanaaKolmea sanaa voi käyttää esim. osallistujien toiveiden esiin tuomiseen. Se on usein hyvä menetelmä opetustuokion alussa, sillä se saa opiskelijat toimimaan. He siirtyvä passiivisen kuuntelijan roolista aktiiviseen osallistumiseen.
 3. Salama-alustus / Pechakucha
  Salama-alustus on menetelmä, jonka avulla voi pitää kuulijoiden mielenkiinnon yllä. Alustus kestää vain 7–10  minuuttia. Tämä on tutkitusti aika, jonka ihminen pystyy keskittymään yhteen asiaan. Salama-alustuksen hyödyntämismahdollisuuksiksi ideoitiin esim. työsaliopetuksen välillä tapahtuva opetustuokio, verkko-opiskelussa tehtävien palautusmuoto ja luokassa toteutettavan ryhmätyön tulosten esittämismuoto.
 4. Power Point -karaoke
  Power Point -karaokessa osallistujat pääsivät kokemaan, miltä tuntuu esitellä muiden tekemiä dioja. Hyödyntämismahdollisuutena mietittiin esim. opiskelijaryhmää, joka toteaa opiskelijalle ” me osataan tää jo”.
 5. Minuuttikierrokset
  Minuuttikierros on menetelmä, jossa yksi puhuu minuutin ja häntä ei saa keskeyttää. Menetelmää voisi ryhmän ideoiden pohjalta soveltaa esim. aktiivisen kuuntelun harjoittamiseen (esim. sosiaali- ja terveysalalla osa ammattitaitoa). Menetelmää voisi käyttää myös tilanteen rauhoittamiseen, jos opiskelijat ovat esim. hyvin innostuneita jostain tai suhtautuvat hyvin negatiivisesti johonkin asiaan (minuutti jokaiselle purkuaikaa).
 6. Erilaiset tavat ottaa kantaa / äänestää
 7. CasetyöskentelyCasetyöskentelymentelmää kokeiltiin ottamalla lähtökohtaongelmaksi ryhmän omia ongelmia, jotka oli ilmaistu lähipäivää edeltävässä ennakkokartoituksessa. Ryhmästä nousi kolme eri ongelmaryhmää, joihin opettajat usein törmäävät jokapäiväisessä työssään. Nämä olivat opiskelijoiden motivaatio-ongelmat, ryhmän oppimisilmapiiriin liittyvät ongelmat ja ryhmädynamiikkaan liittyvät ongelmat. Pienryhmissä mietittiin työskentely- ja opetusmenetelmien mahdollisuuksia helpottaa edellä mainittuja ongelmia.
 8. Tulevaisuuspaja
 9. Postikortti tulevaisuuteen
  Kaksi viimeistä menetelmää olivat tulevaisuuden tavoitteisiin liittyviä. Koulutus päättyi siten, että jokainen osallistuja kirjoitti postikortin itselleen tulevaisuuteen: Mitä oivalsin lähipäivän aikana? Mitä teen seuraavan kolmen kuukauden aikana menetelmien suhteen? Noin puolen vuoden päästä kotiimme tupsahtaa kortti, jonka tavoitteita voimme verrata toteutuneeseen!

Kokonaisuutena 1. lähipäivä oli toiminnallinen ja tarjosi osallistuville opettajille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Suomessa Stay In -koulutuskokonaisuuden pilotointi jatkuu joulukuun alussa. Silloin siirrymme käsittelemään viestintään ja nuorten jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita keskittyen molemmissa osa-alueissa sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan: Miten sosiaalinen media voi tehostaa nuorten ja opettajien välistä viestintää? Miten nuoret käyttävät ja kokevat sosiaalisen median omassa arkipäivässään?

 

Syyskuu 2014 | WinNova Pori ja Rauma | STAY IN -koulutuskokonaisuuden markkinointia

STAY IN -hankkeen koulutuskokonaisuus on tarkoitus pyörähtää käyntiin marraskuun alussa 2014, joten syyskuu on hankkeessa ollut tehokkaan markkinoinnin aikaa. STAY IN -koulutuskokonaisuutta on markkinoitu sekä WinNovan että Sataedun opettajille maakunnallisesti. Välineinä on käytetty sähköpostin, intranetin yms. perinteisten välineiden lisäksi myös kasvokkain kohtaamisia. Olemme vierailleet osastokokouksissa, mutta myös opettajien kahvihuoneissa.

Kahvihuonemarkkinointi on itse asiassa osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi saada opettajia innostumaan koulutuskokonaisuudesta ja ilmoittautumaan mukaan. Tosin se vaatii jo olemassa olevia suhteita koulutusalan opettajiin, kukapa uskaltaisi tunkeutua opettajien kahvihuoneeseen, jos ei tunne porukkaa ennalta! Kuvassa oppipajaopettaja ja STAY IN -projektissa mukana oleva Kaisa Leivo-Jokimäki on esittelemässä koulutuskokonaisuutta WinNovan Porin Professorintien yksikön opettajille.

Fi-22-marketingoftraining_photo3

8. elokuuta 2014 | WinNova Pori ja Rauma | Tietoa STAY IN -projektista ja -koulutuskokonaisuudesta koko henkilöstölle

Uusi lukuvuosi 2014–2015 pyörähti WinNovassa käyntiin perjantaina 8.8. järjestetyllä henkilöstökoulutuspäivällä. Päivä oli noin kolmen tunnin mittainen ja toteutettiin samalla ohjelmalla sekä Raumalla että Porissa. Päivän ohjelmassa oli ajankohtaisten asioiden käsittelyn lisäksi mm. asiaa muutoksessa olevasta opettajuudesta (KM, Juha Lahtinen, Sininen Kolmio).

Henkilöstökoulutuspäivän toivottiin myös tarjoavan WinNovan opettajille mahdollisuuden tutustua WinNovassa käynnissä oleviin hankkeisiin. Tätä varten toimitettiin ja julkaistiin lehti, joka sisälsi tietoa WinNovassa tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista ja niiden annista opettajille. Lehtisessä on juttu myös Stay In -hankkeesta ja sen tarjoamasta koulutuskokonaisuudesta. Kuvassa hankekoordinaattorimme Anne Vaahtio, osaamisen hallinnan koordinaattori Eija Häyrinen ja rehtori Juha Vasama ovat jakamassa lehtiä koulutuspäivän aulatiloihin pystytetyllä hankkeiden esittelypisteellä.

Henkilöstökoulutuspäivä on useimmille opettajille mukava tapa aloittaa lukuvuosi ja siksi osanotto on runsasta. Opettajat ottivat innolla hankkeista kertovan lehtisen luettavakseen ja kysyivät esittelypisteiden hankeväeltä paljon lisäkysymyksiä.

FI-18-Photo_08082014  FI-18-Photo_Rauma_08082014

Toukokuu 2014 | WinNova | STAY IN -hankkeen kyselystä ja haastatteluista työstetyt raportit ovat valmiita ja luettavissa.

Toukokuussa 2014 valmistui STAY IN -hankkeen maaraportin suomenkielinen ja englanninkielinen versiot. WinNovan ja Sataedun opettajille suunnatun kyselyn (helmi-maaliskuussa 2014) ja toteutettujen haastattelujen tulokset ovat luettavissa maaraportista. Maaraportilla on myös tärkeä rooli STAY IN -koulutuskokonaisuuden suunnittelussa. Koulutuskokonaisuuden on tarkoitus pyörähtää käyntiin syksyllä 2014 ja se on suunnattu WinNovan ja Sataedun ammatillisen peruskoulutuksen opettajille.

Maaraporttia on pyritty jakamaan kaikille kiinnostuneille sähköisessä muodossa. Raportti on sähköisessä muodossa saatavilla WinNovan intranetistä osoitteessa:
http://w-intra/sivu.aspx?site=10600&hid=185 Mikäli sinulla ei ole pääsyä WinNovan intranetiin, voit laittaa pyynnön raportin toimittamisesta jonna.malmivuori(at)winnova.fi

 

Tammikuu 2014 | WinNova | Lue kokemuksia STAY IN -hankkeen 2. kokouksesta, joka pidettiin Turkin Izmirissä

STAY IN -hankkeen edustajat 8 eri Euroopan maasta kokoontuivat Turkin Izmiriin hankkeen 2. kokoukseen. Suomesta kokoukseen osallistuivat oppipajaopettajat Kaisa Leivo-Jokimäki ja Mirjam Voutilainen. Kokouksessa suunniteltiin yhdessä tulevaa STAY IN -koulutuskokonaisuutta ja tutustuttiin kuudessa mukana olevassa maassa toteutetun (opettajille suunnatun) kyselyn ja haastattelujen tuloksiin. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka erilaisia näkemyksiä opettajilla on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen eri maissa. Lisätietoja kokouksesta löydät WinNovan ITW-blogista (International Teachers in WinNova) osoitteesta: http://intewin.blogspot.fi/2014/06/stay-in-2nd-transnational-meeting-in.html

 

Tammikuu 2014 | WinNova | Lue kokemuksia STAY IN -hankkeen 1. kokouksesta, joka pidettiin Itävallan Grazissa

STAY IN -hanke on pyörähtänyt käyntiin jo vuoden 2013 puolella, mutta hankkeen 1. kokous pidettiin tammikuussa 2014 Itävallassa, Grazissa. Kokoukseen osallistuivat WinNovasta Jonna Malmivuori ja Kaisa Leivo-Jokimäki.

Mistä hankkeessa oikein on kyse ja mitä Itävallan kokouksessa tapahtui? Lue lisää WinNovan ITW-blogista (International Teachers in WinNova) osoitteesta:
http://intewin.blogspot.fi/2014/02/stay-in-1st-transnational-meeting-in.html