TOIMINTA

TOIMINTA

Useita kokouksia ja muuta toimintaa on suunniteltu tapahtuvaksi projektin toteutusaikana. Tärkeimpiä ovat

  • 4 partneriverkoston kokousta eri maissa
  • sidosryhmätapaamiset projektiin osallistuvissa maissa
  • loppuseminaari