TULOKSET

TULOKSET

  • Sidosryhmäanalyysi Itävalta, Saksa, Bulgaria, Suomi, Alankomaat ja Turkki selvittävät hankkeen sidosryhmät. Miten sidosryhmät voivat tukea hankkeen menestystä ja tulosten jatkokäyttöä. Miten sidosryhmät tavoitetaan ja sitoutetaan projektiin.

  • Tarveselvitys ja maaraportit – Toteutetun tarveselvityksen (opettajille suunnattu kysely ja sidosryhmien haastattelut) pohjalta kukin partnerimaa tuottaa maaraportin, josta löytyy tietoa sopeuttamistarpeista sekä koulutustarpeista.

  • Koulutuskokonaisuus ammatillisille opettajille ja kouluttajille – Koulutuskokonaisuus on saatavilla eri kieliversioina (saksa, bulgaria, suomi, alankomaat, turkki) ja se pitää sisällään opetussuunnitelman, opetusmateriaalin, kouluttajan oppaan sekä lisäopetusmateriaaleja kuten myö asiaa (keskeyttämisen ehkäisy, läpäisyn tehostaminen) käsitteleviä julkaisuja.

  • Tiedottamisen ja vakiinnuttamisen toimenpiteet – Stay In -tiimi toteuttaa useita tiedottamiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten projektiesite, projektiposteri ja uutiskirje. Kukin partneri järjestää yhden sidosryhmätapaamisen, jossa esitellään projektin tuloksia sidosryhmille ja potentiaalisille jatkokäyttäjille. Myös loppuseminaari järjestetään.