Achtergrond informatie

Achtergrond informatie

In 2011 hebben bijna zes miljoen jongeren tussen 18 en 24 jaar oud het hoger secondair onderwijs voortijdig verlaten: zij haalden geen diploma en volgden ook geen verdere opleiding. Gemiddeld 54,8 procent van deze schoolverlaters is werkloos ( EC : Europa 2020 Doel : Voortijdig schoolverlaten ).

In alle landen is de hoge uitval uit de initiële beroepsopleiding een probleem. De situatie in de verschillende landen is heel divers wat betreft de arbeidsmarkt voor jongeren en het aanbod aan jonge arbeidskrachten vanwege lage geboortecijfers en/of demografische ontwikkelingen.

Voor het Stay In project vormen twee projecten met trainingsmodules voor leerkrachten en trainers – het School Inclusion Project  (vanuit de schoolsector) en het CESSIT de basis. Voor elk deelnemend land wordt vastgesteld wat de belangrijkste focus, competenties en modules zijn voor leraren en instructeurs/trainers in het beroepsonderwijs, zoals het in het betreffende land is vorm gegeven (of het nu een meer school georiënteerde focus is of een meer ondernemend bedrijfsgericht systeem.

Naast een selectie van passende modules en inhoud worden vertalingen gemaakt en aanpassingen gedaan aan leermiddelen, met aandacht voor culturele inbedding. Deze aanpak beoogt een succesvolle geografische “Transfer of Innovation”. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorgen dat leraren en trainers/instructeurs en praktijkopleiders over betere competenties en aanpakken beschikken om uitval in het beroepsonderwijs binnen Europa aan te pakken en te voorkomen.