ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Gedurende de looptijd van het project worden verschillende kennisverspreidingsbijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. De belangrijkste zijn:

  • Ronde tafelconferentie met belanghebbenden in de uitvoerende landen
  • 4 Transnationale partnervergaderingen
  • slotconferentie