Doelgroepen

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroepen van het project STAY IN zijn:

  • docenten, praktijkopleiders  en trainers/instructeurs van de initiële beroepsopleiding die als taak hebben om studenten met een risico tot uitval te ondersteunen)

De uiteindelijke begunstigden van het STAY IN project zijn:

  • potentiële voortijdige schoolverlaters (ESLs).

Hieronder worden degenen verstaan die het risico lopen de school te verlaten vóór het behalen van hun startkwalificatie.