Project doelstellingen

Project doelstellingen

Het STAY IN project ontwikkelt een trainingsprogramma voor mbo docenten binnen scholen en praktijkopleiders in leerbedrijven om:

  • potentiële risicofactoren van voortijdig schoolverlaten te identificeren
  • strategieën en instrumenten ter preventie van voortijdig schoolverlaten te verkrijgen.

Het trainingsprogramma wordt in het project uitgebreid getest om de mbo docenten en de trainers/instructeurs beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De voorwaarden voor het programma zijn:

  • het moet compact en eenvoudig toe te passen zijn
  • relevant zijn voor zowel de mbo school als het duale beroepsonderwijs en haar docenten
  • innovatief zijn op methodologisch vlak
  • gericht zijn op het  competentie van docent en trainer/instructeur.

 

Het trainingsprogramma heeft als doel mbo docenten en praktijkopleider in het bedrijfsleven die betrokken zijn bij het mbo, kennis en vaardigheden bij te brengen ter preventie van het voortijdig schoolverlaten. He programma is gebaseerd op twee uitgebreid geteste en succesvolle voorgaande projectresultaten die op maat zullen worden gemaakt voor de mbo sector. Vanwege het duale karakter van het beroepsonderwijs zijn de twee eerder genoemd gekozen.

Activiteiten van het STAY IN projecten zijn:

  • het identificeren van aanpassingsmogelijkheden per land
  • aanpassing van de opleidingsproducten die nodig zijn voor zowel de school en het duale beroepsonderwijs als het leerwerkbedrijven
  • het testen van het trainingsprogramma voor mbo docenten en trainers/instructeurs in de deelnemende landen

het verspreiden van de opbrengsten binnen de sector van de deelnemende landen en daarbuiten.