ÇIKTILAR

ÇIKTILAR

  • Proje Paydaş Analizi – AT, DE, BG, FI, NL ve TR proje paydaşlarını, proje başarısına ve sonuçların sürdürülebilirliğine nasıl katkı sağlayacaklarını,  paydaşlara ulaşma yollarını ve proje faaliyetlerine katılımlarını sağlama yollarını detaylı olarak inceleyecektir.  Tüm ülkelerden gelen paydaş analizi sonuçları tek bir rapor haline getirilecektir.
  • Ülkelerin ihtiyaç analizi raporları  – ihtiyaç analizi çalışmasına katılan her ülke görüşme ve anket sonuçlarına dayanarak elde ettiği ihtiyaç ve gereklilikleri kısa bir rapor haline getirerek sunacaktır.
  • Dissemination and exploitation activities – The STAY IN team will realize several dissemination and exploitation activities, such as producing a project brochure, a project poster and newsletters,  amongst other activities. Each project partner will organise one round table and invite stakeholders and potential users of the project output to present the available results. A final exploitation conference will gather potential users of the outputs..
  • MTE öğretmen / eğitmenleri için eğitim programı  – Program katılımcı ülkelerin dilinde (DE, BG, FI, NL, TR) olacak ve müfredat, öğrenme materyalleri, öğretmen klavuzları ve Erken Okul Terklerini engellemeyle ilgili yayınlarla birlikte ileri seviye öğrenme kaynakları içerecektir.
  • Yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetleri  –   STAY IN takımı, proje broşürü, proje posteri ve ilanı gibi, birçok yaygınlaştırma ve sonuçları kullandırma faaliyetlerinde bulunacaklardır. Her proje ortağı paydaşları ve potansiyel faydalanıcıları davet edecek bir yuvarlak masa düzenleyerek mevcut sonuçları sunacaktır.  Kapanış konferansında proje çıktılarının potansiyel kullanıcıları bir araya getirecektir.