Geçmiş

Arka Plan

2011’de 18-24 yaş arası yaklaşık 6 milyon genç yüksek öğrenimi tamamlamamış veya eğitim ve öğretim süreci dışına çıkmıştır. Ortalama olarak okuldan erken ayrılan bu insanların %54,8’i işsizdir (AB: Avrupa 2020 hedefi: Erken Okul Terki).

Tüm ülkelerde mesleki teknik eğitimin ilk aşamasında okul terkleri çok belirgin ve sıkıntılıdır. Ancak, genç insanlar için iş piyasasının durumu ve düşük doğum oranları ve nüfus değişimlerinden dolayı genç işgücü sağlanması göz önüne alındığında durum farklıdır. Bu durum karşısında bu alanda yeniliklerin aktarılması çok karmaşık bir durumdur ve bu nedenle iki mükemmel projenin sonucu transfer konusu olarak seçilmiştir – birisi okul sektöründen (Okula devam projesi) ve diğeri işyeri ve girişimcilik sektöründen (CESSIT projesi)- çünkü biz inanıyoruz ki; farklı ve farklılaşan MTE sistemleri, öğretmenler ve eğitmenlerin dahil olduğu başarılı bir transfer, ancak MTE sistemini belirleyen her iki alandan eğitim modüllerinin uygun bileşimi ile seçilir ve uygulanırsa mümkün olabilir.

Bu nedenle transfer işleminin başında her katılımcı ülkenin sisteme dahil olan öğretmen ve eğitmenlerinin hangi beceri ve modüllere ihtiyacı olduğu belirlenerek (bir ülke Okul merkezli MTE yaparken diğeri daha çok işyeri merkezli olabilir) hangi konuda odaklanılacağına karar verilecektir. Bu analize dayanarak her iki projeden de (Okula devam ve CESSIT projeleri) var olan eğitim modülleri uygunlaştırılıp birleştirilecek ve öğretmen ve eğitmenler için uygun ve ilgili modül ve öğrenim materyalleri haline getirilecektir.

Uygun ve ilgili modül ve içerik birleşiminin yanı sıra,  eğitim materyallerinin katılımcı dillere çeviri ve uygunlaştırması ve kültürüne uygunlaştırılması aktarma sürecinin parçası olarak görülmektedir. Bu yaklaşım birbirinden farklı olan ve ulusal olarak belirlenmiş sistemlere yeniliklerin başarılı coğrafi aktarımını garantileyecektir. Bu şekilde MTE öğretmen ve eğitmenlerinin Avrupa’da MTE erken okul terklerini engelleme ve çözme konularında daha iyi beceriler elde etmelerini sağlamış oluruz.