Kapanış Konferansı

29 Eylül 2015 tarihinde Stay IN projesinin ka-panış konferansı Rotterdam, Hollanda’da; or-tak kurumlardan öğretmen, firma eğitmenleri, okul koordinatörleri ve Hollanda hükümeti temsilcilerinden 67 paydaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Konferansın ana oturumu MBO Raad’dan Bayan Ellen Verhajen ve STC-Group’tan bir temsilcinin açılış konuşmaları ile başladı. Avrupa’da mesleki eğitimde erken okul terkleri sorunu ve mevcut durum ve Stay IN projesinin genel çerçevesi Bayan Michaela Meier tarafın-dan sunuldu. Hem ana konuşmacı Eğitim Ba-kanlığından Bay Dennis von Gessel hem de Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Bayan IIya Zitter Avrupa düzeyinde ve Hollanda’da okulda öğrenme ile işyerinde öğrenmenin en-tegrasyonu konusunun farklı yönlerini ele aldılar.

DSC_6790 DSC_6807

DSC_6842 DSC_6870

DSC_6951 DSC_6916

Konferansın öğleden sonraki oturumu iki ayrı bölüme ayrılmıştı:

Uluslararası bölüm altı ortak ülkede projenin sonuçlarına ayrılmıştı ve katılımcılar geliştirilen eğitim modüllerinden örnekleri görme imkanı buldular. Yaklaşık 40 katılımcının yer aldığı Hollanda bölümünde öğrencilerin çıraklık döneminde rehberliğin önemi özellikle düşük nitelikli öğrenciler özel-inde ele alındı. 

Öğleden sonraki oturumunun son bölümü pan-el tartışmasına ayrılmıştı. Dinleyiciler tartışmaya çok büyük ilgi gösterdiler. Oturum boyunca katılımcılar tüm ortak ülke temsilcil-erine ve konuşmacılara soru sorma ve Stay IN projesinin ele aldığı konuları tartışma imkanı buldular.

DSC_7046 DSC_7059

DSC_7098 DSC_7112

DSC_7135 DSC_7145

24p DSC_6732

DSC_6740 DSC_6746

DSC_6755 DSC_6757

DSC_6760 DSC_6765

DSC_6771 DSC_6773

DSC_6774 DSC_6777

DSC_6872 DSC_6883

DSC_6962 DSC_6974

DSC_6985 DSC_6994

DSC_6998 DSC_7000