Ortaklar

Jugend am Werk Steiermark GmbH (Koordinatör), Graz – Avusturya

JaW, STAY IN projesi Koordinatörü, Styria vilayetinin en büyük sosyal hizmet kurumlarından birisidir.
Styria Vilayeti tamamında 59 farklı yerde 760 çalışanı ve müşterileri ile birlikte farklı hayat bakış açıları oluşturmaya, bakım alanında risk almaya, engelli vatandaşları topluma katmaya, gençlere eğitim, iş, erken engelleme ve kriz müdahalesinde bulunmaya çalışmaktadırlar. Jugend am Werk’in çalışmalarını yenilikçi ve isteğe özel hizmetler, müşteri odaklı hareket, birçok yıllık tecrübe ve çok iyi eğitimli ve motivasyonu yüksek çalışanlar tanımlamaktadır.
Jugend am Werk Steiermark GmbH Avrupa ISO 9001 2008 standartları belgeli bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. 25 eğitim, iş ve iş hizmetleri kuruluşu ve 34 bakım, dinlenme ve yatılı kuruluşu ile hizmet vermektedir.

İletişim:
E-posta: michaela.meier@jaw.or.at
URL: www.jaw.or.at

 

Dobrik Ticaret ve Sanayi Odası – Bulgaristan (Chamber of Commerce and Industry (CCI)

Dobrik Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan ticaret ve Endüstri odaları ağı içinde, Dobrik bölgesinde en büyük iş destek kurumudur. CCI üyelerinin ve bölgedeki diğer iş yerlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyelerde teşvik, destek ve çıkarlarını temsil eder. CCI irtibat noktası AB KOBİ’lerine AB konularında bilgi ve öneriler sağlayan en büyük Avrupa İşletme Ağının ana yapılarından biridir.
CCI Hayat boyu öğrenme, yenilik ve işbirliği projeleri alanında ileri tecrübe ve dilsel çeşitlilik ve kültürler arası değişim ve Sınır Ötesi İşbirliği programları içinde geniş bir deneyime sahiptir. Çözüm yaklaşımları, metodoloji hakkında önemli noktalar, ulusal uygulamaları, hem de yaygınlaştırma ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda pratik deneyimi vardır.

İletişim: 
Kurum
E-postası:  cci@dobrich.net
İlgili kişilerin e-postaları:   rpalova@cci.dobrich.net   veya  tgicheva@cci.dobrich.net
URL:  www.cci.dobrich.net

 

BBW in der DAA – Almanya

BBW Kuzey-doğu Almanya’da özel bir eğitim kurumu olarak 1990 yılından beri faaliyet göstermektedir. Temel becerileri gelişmiş eğitimler ve tekrar eğitimler içinde ve ayrıca profesyonel ilk eğitim ve uygulamalı belgelendirme kursları içerisinde yer alır. 650’den fazla başarıyla tamamlanan eğitim projeleri, yetkinlik ve uzun süreli mesleki deneyimini kanıtlamaktadır. BBW özel kişisel sorunları olan işsiz insanların ve yoksul kişilere beceri kazandırılması konularında ile ilgili özel deneyimler gösterir.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılan hedef grupla ve aşağıdaki projelerde Okulu Erken Terk edenlerle özellikle başarıyla çalışmaktadır: BBEUS (Çalışmaya devam ederken danışmanlı Bireysel tekrar eğitim), BBV-Ba (Danışmanlı bireysel önhazırlık eğitimi) ve HSA+QB (dışarıdan okul bitirme + kısmi mesleki yeterlilik) gibi projeler yürütmektedir. Bu projelerde başarı oranı ve bütünleşme oranı yaklaşık %95tir.

İletişim:
E-posta: suse.topp@daa.de
URL:  www.bbwkg.de / www.daa-schwerin.de

 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Rauma – Finlandiya

WinNova gençler ve yetişkinler için mesleki eğitim sağlayan güneybatı Finlandiya’da bir firmadır. WinNova genç, yetişkin ve iş eğitimi konularında geniş bir yelpazede mesleki eğitim sunmaktadır. WinNova’nın müşteri grubu aşağıdakileri kapsar: gençler (mesleki belgelendirme, bitirme sınavları); yetişkinler (bireysel ihtiyaçlara dayalı uygulamalı eğitim, yetişkin eğitimi, ek mesleki eğitim); iş (ihtiyaç analizlerine dayalı uygulamalı ve şirkete özel eğitim).
WinNova yaklaşık olarak 6000 öğrencisi, yaklaşık 720 personeli ve şirketleriyle kamu kuruluşları ( yerinde iş öğretimi/eğitimi, çıraklık eğitimi, sürekli eğitim ve işçi ilke eğitimi) ile çok güçlü ve uzun dönemli işbirliği vardır.

İletişim:
E-posta:  jonna.malmivuori@winnova.fi
URL:  www.winnova.fi

 

Piksel Associazione, Floransa – İtalya

Piksel öğretim, eğitim ve kültür alanlarında uluslararalılaştırma ve Avrupa işbirliğini teşvik etmektedir. Piksel, 1999 yılında Floransa’da kuruldu.
Pixel aşağıdaki Avrupa ağlarına üyedir: Tulip Ağı (Uluslararası projeleri Öğretme ve öğrenme üniversitesi ağı-Lale), EINET (Girişimcilik Avrupa Ağı), EMMA (Yetişkinler için motivasyonel matematik Avrupa Ağı) 
Piksel aşağıdaki ağlar ile ortaklık oluşturmuştur: AEDE (Association Europèenne des Enseignants); CIPAT (Toskana ortaöğretim okulları ağı).
Pixel’inde içinde bulunduğu bu proje alanında ilgili Avrupa projelerinin odak noktası: Erken Okul Terkinin önlenmesi dir.

İletişim:
E-posta:  francesco.picone@pixel-online.net
URL:  www.pixel-online.net

 

MBO Raad, Woerden – Hollanda

MBA Raad Hollanda’da tüm ortaöğretim mesleki eğitim ve yetişkin eğitimini temsil eden Kolejler Birliğidir. (Yıllık 650.000 kayıt)
MBO Raad, kendine bağlı 70 kurumla birlikte, sektörün ortak ihtiyaçlarını teşvik eder, ortak faaliyetleri destekler ve işveren örgütü gibi hareket eder. MBO Raad ayrıca MTE okulları ile devlet, mesleki dal örgütleri, sanayi ve diğer paydaşlar arasında uzman danışmanlarının rehberlik ve tavsiyeleri ile bir aracı olarak hareket eder
MBO Raad iyi uygulamaları destekleyerek, konferanslar düzenleyerek ve destek ve bilgi materyalleri geliştirerek eğitimde yeniliği destekler.  Okulları temsil eden örgüt olarak MBO Raad yeniliklerin yaygınlaştırılması ve Uluslararası politikalar alanında sektörün tam kalbindedir.

İletişim:
E-posta:  m.dehaan@mboraad.nl
URL: www.mboraad.nl

 

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Porto-Portekiz

SPI görevi yenilik içeren projeleri yönetmek ve uluslararası fırsatları desteklemek olan bilgi yönetimi merkezli bir şirkettir. SPI eğitim, danışmanlık ve AR-GE konularında hizmetler sunmaktır. SPI 10 dünya çapında ofiste 60 kişilik kalıcı bir kadroya sahiptir.
SPI bir dizi eğitim faaliyeti yapmak için DGERT tarafından yeterli kapasitede olduğu akredite edilmiştir. SPI, çeşitli hedef gruplar için farklı eğitim yöntemlerini kullanacak deneyime sahiptir ve e-öğrenme dahil olmak üzere yenilikçi pedagojik yaklaşımlar uygulamaktadır. SPI eğitim planlarının geliştirilmesi, eğitim kaynakları belirlenmesi/seçimi, didaktik materyaller, eğitim programlarının etkilerini değerlendirme, eğitim kurslarını denetleme ve değerlendirme ve proje sonuçlarını değerlendirme, yayma, vb. alanlarında deneyimlidir.
SPI topluluk tarafından finanse edilen projelerde onaylanan kaliteyle katılım sağladığını gösteren mükemmel bir geçmişe sahiptir ve çeşitli ulusal ve uluslararası projede e-Öğrenme kursları düzenlemektedir.

İletişim:
E-posta: benjaminalves@spi.pt
URL:  www.spi.pt

 

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (EGECED), İzmir-Türkiye

EGECED, profesyonel eğitim alanından (öğretmenler, eğitmenler, akademisyenler, şube yöneticileri ve Amirleri) tarafından kurulan kar amacı gütmeyen bir dernektir. EGECED İzmir’de faaliyet gösteren bir eğitimci ve okullar ağıdır.
Ağda farklı okullar vardır ilk, orta ve meslek okulları gibi. EGECED ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yerel okullar ve aynı zamanda üniversiteler ile işbirliği içinde geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Derneğin Hedefleri eğitim ve gençler için çalışan profesyonelleri bir araya getirmek, gençlik ve eğitim konularında faaliyetler gerçekleştirmek, eğitim sistemine modern uygulamaları dahil etmek, hem ülkemizden hem de yabancı ülkelerdeki eğitmen ve gençlerle sürdürülebilir etkileşim gelişmesine katkıda bulunmaktır.
EGECED AB proje ve proje yönetimi alanında geniş bir deneyime sahiptir. Kurum araştırma ve değerlendirme alanında çok iyi yeterliliklere sahiptir.

İletişim:
E-posta:  eminbakay@gmail.com
URL:  www.egeced.org