Proje hedefleri

Proje hedefleri

Bu nedenle STAY IN projesi okula dayalı MTE sistemlerindeki MTE öğretmenlerine ve işyerlerindeki MTE/Çırak eğitmenlerine yenilikçi eğitim programı sağlayarak;

  • erken okul terklerinin potansiyel risk faktörlerini belirleme
  • erken terkleri önlemede kullanılacak strateji ve araçlar sağlamaktır.

 

STAY IN projesinde ortaya çıkarılan ve daha önce denemesi yapılan eğitim programının MTE öğretmen ve eğitmenlerine Erken okul terklerinde daha yararlı olabilmesi için;

  • esnek ve kolay uygulanabilir
  • hem okul hem de sanayideki MTE sistem ve öğretmenlerine
  • metodolojik olarak yenilikçi
  • öğretmen ve eğitmen beceri odaklı olmalıdır.

 

STAY IN projesi süresince sağlanan ve geliştirilen program sayesinde, MTE öğretmenleri ve özellikle ikili MTE sistemlerinde işyerlerinden katılan MTE eğitmenleri ve çıraklık eğitmenleri ilk MTE eğitimi alanına aktarılan bu iki iyi denenmiş ve başarılı proje sonuçlarının aktarımı ile çok önemli bir çok beceri kazanacak ve erken terkleri nasıl önleyebileceklerini öğreneceklerdir. Okul merkezli ve işyeri merkezli MTE sistemlerinin ikili halini daha iyi yansıtabilmek için, projelerden birisi okul ortamına dayalı erken terki önleme (Okula devam projesi) diğeri ise kısmi zamanlı iş ortamında eğitime dayalı MTE, yatırımcı becerileri ve yaratıcılığın erken okul terklerini önlemede kullanımı (CESSIT Projesi) projelerinden yararlanılmıştır.
Projenin alt amaçları:

  • iki transfer ürününün uyumlulaştırma potansiyelinin belirlenmesi
  • Okula dayalı ve ikili ilk MTE ihtiyaçlarına uygun belirlenmiş eğitim araçlarının uyumlulaştırılması
  • katılımcı ülkelerde MTE öğretmen ve eğitmenleri için deneme eğitim programı
  • katılımcı ülkeler ve ötesine sonuçların yaygınlaştırılması ve uygulamaya konulması